Karlsson Klimat AB
hem
hem

1980


utvecklade Kurt Karlsson en grundvattenvärmepump med en pelslangsförångare
med integrerat stryporgan som patenterades i 17 länder.
Förångarens konstruktion gjorde det möjligt att underkyla vatten och ta 10W/l av isbildningsvärmen.
Denna tillverkas fortfarande och installeras i hus och industrilokaler.

1982


utvecklade Kurt Karlsson en slangvärmeväxlare,
den bestod av 600m pelslang som tillsammans med två stycken
pelslangsförångare blev en kombinerad uteluft och grundvattenvärmepump.
Det finns massor av sådana anläggningar som fortfarande är i drift.
Förångarens konstruktion gjorde det möjligt att underkyla vatten och ta 10W/l av
isbildningsvärmen. Denna tillverkas fortfarande och installeras i hus och industrilokaler.


1983


Hässleholmsmodellen, som bestod av en luft-, dricksvattenvärmepump,
installerades i Hässleholm där kommunen sålde vatten till värmepumparna.

1987


En direktexpansions fläktförångare med automatisk avfrostning utvecklas.
Detta underlättade montagearbetet.

1991


Kurt Karlsson uppfinner Ispinnen, som ersatte fläktförångaren.
Kurt hade lyckats göra värmepumpen lika enkel som en frysbox men med en effekt som är
48
gånger större. Ispinnen har EN rörlig del, kompressorn, d.v.s. inga pumpar, fläktar, ventiler,
avfrostningsförluster, oljevärmare, etc.
Ispinnens förångare är ytförstorad 32 gånger jämfört med ett 22mm kopparrör.

1997


OM400i säljs som ett litet fjärrvärmeverk där två vattenrör dockas till husets vattenburna system.
Ispinnen provkörs på fabrik och förses med helt vanlig gasol, enklare kan nog inte värmepumpstekniken bli.

1999


100-tals OM400i är i drift tillsammans med det nya styrsystemet.
I vissa fall ersattes tidigare grundvattenanläggningar, resultatet blev samma besparing men utan miljöpåverkan.