Karlsson Klimat AB
hem
hem

ATT SPARA ENERGI


Vad gör en värmepump?

- Värmepumpen pressar samman en gas som blir varm, om den sedan kyls kondenserar gasen till vätska.
- När vätskan passerar ett stryporgan, t ex ett klent rör, så sänks trycket på vätskan och den börjar koka till gas i förångaren.
- Vid kokningen upptar gasen värme och då blir förångaren kall. - När gasen åter komprimeras och sedan kyls, t ex av radiatorvattnet i huset, så är kretsen sluten och huset kan tillföras den värme som utvanns vid förångningen plus den tillförda energin.

Varför utvecklades Ispinnen?

- Undvika miljöförstöring med borrhål i berget, dvs bergvärme.
- Undvika problem med permafrost, dvs berg- och jordvärme.
- Undvika störningar på grundvattnet, dvs grundvatten- och bergvärme.
- Undvika ljudproblem från fläktar, dvs luft- och kylvärme.
- Undvika energiförbrukning på utsidan av huset, dvs fläktar, pumpar och avfrostning.
- Förenar konsten med tekniken, en isskulptur där värmeupptagande ytan är förstorad.
- Vanlig gasol med köldmedium.
- Inga ljudproblem med uteenheten (gäller XP modellen).
- Ansluts direkt till radiatorvattnet.
- Endast en rörlig del, kompressorn.
- Bättre verkningsgrad.

Vad är isvärme?

- Det krävs en stor yta där isen kan bildas.
- När vattenångan i luften förvandlas till rimfrost avger ångan 628 Wh värme vid kondensering
till vatten och ytterligare 93 Wh vid frysning till is per kg vatten (av 1,4 kg fångad rimfrost ger ispinnen 1 kWh värme).