Karlsson Klimat AB
hem
hem

Kurt Karlsson

Detta är historien om en man som med sina idéer var långt före sin tid.
En man vars kreativa verksamhet och nyfikenhet skulle ge upphov till många spännande lösningar.

Kurt kallas fortfarande av vissa som var med på den gamla goda tiden för Värmepumpens Fader.
Hans tidiga tankar och idéer ligger än i dag som grund för branschen.
Inriktning på att spara energi är i allra högsta grad aktuell idag men då en gång i början av 60-talet
var det något nytt och till stora delar okända marker.
Man kan säga att Kurts karriär startade när, han efter sina åtta år i grundskolan,
började med att sälja frys- och kylmaskiner till butiker.
Här började han fundera på varför man inte tog till vara den värmeenergi som då bara blåstes rakt ut
i friska luften. Kunde man på ett enkelt och billigt sätt återvinna denna energi för att värma lokalen istället?

Visst kunde man det och i och med detta var vägen utstakad.
Kryotherm bildades med en tydlig affärsidé vars ledstjärna var och fortfarande är
Enkelhet och Driftsäkerhet.
1967 startas Kryotherm i Furulund, utanför Lund och där utvecklade Kurt sin grundläggande idé med att
återvinna överskottsvärme.
Kurt har sedan länge avvecklat sin medverkan i Kryotherm.

Efter Kryotherm-tiden startade Kurt sitt andra företag,
Klimatkyla AB, som bl.a. levererade tre stora värmepumpsanläggningar för industrilokaler och varuhus,
t.ex. IKEA i Köping, Köpenhamn och Oslo. Klimatkyla AB såldes under 70-talet till Euroc,
som ändrade namnet till Technotherm.
Kurt själv ingick som en del av affären och blev anställd som uppfinnare med säte i
Euroc Development AB. Under sin tid på Euroc arbetade Kurt med bl.a. solfångarteknik,
värmepumpsteknik i kombination med sterlingmotorn samt att utvinna el ur gödselgas.